Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G BA-11x – Module 5338

Đồng hồ có 4 nút A,B,C,D:

 • Nút A(Adjust): dùng để truy cập và thoát các chức năng.
 • Nút B(Light): dùng để bật đèn và giảm thông số khi điều chỉnh.
 • Nút C(Mode): dùng để chuyển sang các chức năng khác.
 • Nút L(Search): dùng để chuyển các định dạng và tăng thông số khi điều chỉnh.

Các chế độ chính của BA-11x Series gồm có:

 • – Chế độ chỉnh giờ.
 • – Chế độ chỉnh giờ thế giới World Time (WT).
 • – Chế độ báo thức Alarm (ALM).
 • – Chế độ bấm giờ thể thao StopWatch (STW).
 • – Chế độ đếm ngược Countdown (TMR).

https://donghocasioae1200.wordpress.com/2018/05/14/nhung-net-doc-dao-cua-chiec-dong-ho-casio-ae-1200whb-3bvdf/

https://casioedificeeqb.wordpress.com/2018/05/15/dong-ho-casio-eqb-500dc-1a-thiet-ke-manh-me-mang-dam-net-nam-tinh/

1. Cách chỉnh giờ đồng hồ BA-11x

 • – Chỉnh đồng hồ số:
 • – Ở chế độ xem giờ, giữ nút A đến khi có tiếng beep. Lúc này giây hiện tại của đồng hồ sẽ hiện ra ở màn hình phía dưới.
 • – Ấn nút C để thay đổi các nội dung cần chỉnh lần lượt là:

                                      – Giây -> DST (giờ mùa hè) -> Mã thành phố -> Giờ -> Phút -> 12/24h ->  Năm -> Tháng -> Ngày.

 • – Sử dụng các nút B, D để chỉnh các nội dung trên.
 • – Ấn nút A để thoát chế độ cài đặt.

 

2. Cách chỉnh đồng hồ BA-11x : Chế độ chỉnh giờ thế giới (WT)

 • – Ấn nút C đến chế độ World Time (WT)
 • – Baby-G hỗ trợ xem giờ  của 48 thành phố tương đương với 29 múi giờ trên toàn thế giới. Để xem giờ của các thành phố khác, ấn nút D để chuyển. Mã thành phố chi tiết ở phía cuối quyển hướng dẫn sử dụng. Ví dụ: BKK-Bangkok; MEX-Mexico; CHI-Chicago; SIN-Singapore; NYC-New York….
 • – Thành phố mặc định đã được setup ở phần chỉnh giờ. Nếu muốn chuyển đôi sang giờ của thành phố khác thì ấn nút D đến thành phố cần chuyển rồi ấn đồng thời 2 nút A-B, kim sẽ tự quay đến giờ mới.
 • – Ví dụ: Đang ở BKK-Bangkok và bay sang New York. Ấn nút D đến NYC rồi ấn đồng thời 2 nút A-B, kim sẽ quay sang giờ New York và màn hình dưới sẽ hiển thị giờ Bangkok. Ấn 2 nút A-B thêm lần nữa để quay về giờ Bangkok.

 

3. Cách chỉnh đồng hồ BA-11x : Chế độ Báo thức (ALM)

 • – Ấn nút C để chuyển đến chế độ Báo thức (ALM).
 • – Dùng nút D để chuyển qua lại giữa AL1->AL4->SNZ->SIG
 • – AL1 đến AL4: có 4 giờ báo thức khác nhau.
 • – SNZ: Chế độ nhắc báo thức Snooze sẽ lặp lại tất cả 7 lần và cứ 5 phút mỗi lần nếu được bật.
 • – SIG: Có âm báo ngắn mỗi khi đồng hồ chỉ 3h00; 15h00….
 •           + Từ AL1 đến AL4, giữ nút A đến khi có tiếng beep, sử dụng 2 nút B, D để chỉnh giờ mong muốn, ấn C để chuyển sang chỉnh phút, sau đó ấn nút A thêm lần nữa để thoát cài đặt. Để tắt bật báo thức ấn nút A 1 lần, màn hình sẽ hiển thị ON/OFF.
 •           + Ở chế độ SNZ và SIG, ấn nút A 1 lần để bật và tắt.
 • – Khi chuông đang kêu, ấn bất kỳ nút nào để tắt chuông.

 

4. Cách chỉnh đồng hồ BA-11x : Chế độ bấm giờ thể thao StopWatch (STW)

 • – Ấn nút C để đến chế độ Bấm giờ thể thao StopWatch (STW).
 • – Ấn nút D để bắt đầu bấm giờ, ấn thêm lần nữa để dừng.
 • – Ấn nút A để reset về zero.

 

5. Cách chỉnh đồng hồ BA-11x : Chế độ đếm ngược Countdown (TMR)

 • – Có thể setup thời gian đếm ngược từ 1 phút cho đến 24h. Khi hết giờ thì sẽ có tiếng beep.
 • – Ấn nút C đến chế độ TMR.
 • – Giữ chặt nút A đến khi có tiếng beep. Lúc này màn hình dưới sẽ nhấp nháy. Ấn nút B hoặc D để điều chỉnh giờ muốn đếm ngược. Ấn nút C để chuyển sang chỉnh phút, sử dụng B và D để thay đổi thông số. Sau đó ấn nút A để thoát.
 • – Ấn nút D để bắt đầu đếm ngược. Ấn thêm lần nữa để tạm dừng và ấn thêm 1 lần nữa để tiếp tục. Ấn nút A để reset về ban đầu.
 • – Khi chạy về Zero thì đồng hồ sẽ có tiếng beep trong 10s hoặc có thể dừng kêu bằng cách ấn bất kỳ nút nào.
Loading Facebook Comments ...