Làm thế nào để chúng ta biết khi nước bị ô nhiễm?

Làm thế nào để chúng ta biết khi nước bị ô nhiễm?

Một số hình thức ô nhiễm nguồn nước rất rõ ràng: tất cả mọi người đã xem các đoạn phim truyền hình về những lần slick dầu được quay từ máy bay trực thăng bay lên trên cao. Ô nhiễm nước thường ít rõ ràng hơn và khó phát hiện hơn nhiều so với điều này. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể đo lường sự ô nhiễm nước khi chúng ta không thể nhìn thấy nó? Làm sao chúng ta biết nó ở đó?

Có hai cách chính để đo chất lượng nước. Một là để lấy mẫu nước và đo nồng độ của các hóa chất khác nhau mà nó chứa. Nếu hóa chất nguy hiểm hoặc nồng độ quá lớn, chúng ta có thể coi nước là ô nhiễm. Các phép đo như thế này được gọi là các chỉ số hóa học về chất lượng nước. Một cách khác để đo chất lượng nước liên quan đến việc kiểm tra cá, côn trùng, và động vật không xương sống khác mà nước sẽ hỗ trợ. Nếu nhiều loại sinh vật khác nhau có thể sống trong sông, chất lượng có thể sẽ rất tốt; Nếu sông không hỗ trợ cuộc sống cá, chất lượng rõ ràng là nghèo hơn nhiều. Các phép đo như thế này được gọi là chỉ số sinh học về chất lượng nước.

Hầu hết ô nhiễm nước không bắt đầu trong nước. Lấy đại dương: khoảng 80 phần trăm ô nhiễm biển xâm nhập vào vùng biển của chúng ta. Hầu như mọi hoạt động của con người có thể có ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước của chúng ta. Khi nông dân bón phân trên đồng ruộng, các chất họ sử dụng dần dần được rửa bởi nước mưa xuống nước ngầm hoặc nước mặt gần đó. Đôi khi nguyên nhân gây ra ô nhiễm nước là khá đáng ngạc nhiên. Các hóa chất do ống khói thải ra (chimneys) có thể xâm nhập vào bầu khí quyển và sau đó rơi xuống mặt đất như mưa, biển, sông, hồ và gây ô nhiễm nguồn nước. Đó gọi là lắng đọng trong khí quyển . Ô nhiễm nước có nhiều nguyên nhân khác nhau và đây là một trong những lý do khiến vấn đề khó giải quyết.

Loading Facebook Comments ...