Tình hình chăm sóc sức khoẻ ở Việt Nam

Mặc dù có các dược phẩm hiện đại nhưng nhiều người Việt Nam vẫn coi trọng y học cổ truyền.

Y học cổ truyền được người Việt coi trong trong việc chăm sóc sức khỏe

Việt Nam hiện đang làm việc để phát triển một hệ thống chăm sóc sức khoẻ toàn cầu, bao gồm tất cả các cư dân và cung cấp cho họ các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cơ bản. Với mục đích đó, Việt Nam làm việc chặt chẽ với chính phủ Thái Lan để mô hình chăm sóc sức khoẻ toàn cầu của mình sau khi họ lấy ví dụ. Đã có một số cải cách được thực hiện vào mùa xuân năm 2014.

Cải cách về chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

Kết quả hình ảnh cho chăm sóc sức khỏe tại việt nam

Đã có một cuộc cải cách để tăng lương của bác sĩ. Cũng có một cuộc cải cách để củng cố ngành thuốc generic trong nước, và cuối cùng là kế hoạch chuyển tiếp 5 năm cho các bệnh viện, dự kiến ​​kết thúc vào năm 2016. Tháng 5 năm 2014, Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt tín dụng trị giá 106 triệu USD để giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ Tại Việt Nam. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam vẫn chỉ đầu tư một phần nhỏ trong GDP vào lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ Tuy nhiên, đáng chú ý là giữa năm 2014 và năm 2015, có 2.7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế nhờ nỗ lực của chính phủ. Tính đến tháng 7 năm 2015, 71,4% dân số được bảo hiểm, và mục tiêu là đạt 80% vào năm 2020. Mặc dù tình hình đang ngày càng tốt hơn, như là một người nước ngoài, cách tốt nhất của bạn có thể là đưa ra bảo hiểm y tế tư nhân để trang trải Chi phí y tế của bạn trong suốt thời gian lưu trú.

Loading Facebook Comments ...